Szkolenia Stacjonarne

Szkolenie 1:1 Pakiet MS Office (Word, Excel, Powerpoint)

zapisz się, zapraszamy!

Pakiet MS Office”. Szkolenie jest adresowane do osób kierujących które w swojej pracy wykorzystują Pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint,). Szkolenie prowadzone jest w formie spotkań 1:1.
wróć do szkoleń >

Pakiet MS Office”. Szkolenie jest adresowane do osób które w swojej pracy wykorzystują Pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint,). Szkolenie prowadzone jest w formie spotkań 1:1. Dzięki takiej formie uczestnik szkolenia będzie potrafił na bierząco wykorzystać nabytą wiedzę.

 

Moduł 1 MS – Excel

 • Omówienie głównych funkcji programu MS Excel
 • Omówienie funkcji tekstowych oraz matematycznych programu MS Excel
 • Tworzenie Tabel prostych
 • Tworzenie Filtrów w Tabelach
 • Tabele Przestawne – omówienie
 • Tabele Przestawne – funkcje zaawansowane
 • Makra programu MS Excel – omówienie
 • Makra programu MS Excel – budowanie i zapisywanie
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji tekstowych
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji matematycznych
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem tabel prostych
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem tabel i filtrów zaawansowanych
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem tabel przestawnych
 • Ćwiczenia z tworzenia i zapisywania makr w programie MS Excel

Moduł 2 MS – Word

 • Omówienie głównych funkcji programu MS Word.
 • Jak skutecznie formatować treści w programie MS Word.
 • Jak korzystać z szablonów.
 • Przygotowanie wydruków seryjnych w programie MS Word.
 • Jak wyeksportować plik do formatu pdf.
 • Omówienie głównych funkcji programu MS Powerpoint.
 • Najważniejsze funkcje programu omówienie wraz z przykładami.

Moduł 3 MS – Powerpoint

 • Ćwiczenia w programie MS Powerpoint tworzenie nowej prezentacji z wykorzystaniem szablonu.
 • Ćwiczenia w programie MS Powepoint z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji osadzania grafiki i plików multimedialnych.
 • Ćwiczenia w programie MS Powerpoint z wykorzystaniem animacji slajdów.
 • Ćwiczenia w programie MS Powerpoint z wykorzystaniem tabel z programu MS Excel (wstawianie, formatowanie, animowanie).
 • Ćwiczenia w programie MS Powerpoint tworzenie z prezentacji filmu w formacie mp4.
 • Ćwiczenia w programie MS Powerpoint w eksportowaniu prezentacji do pliku pdf.

Przedstawiony zakres tematyczny realizujemy w ciągu 4 dni szkoleniowych.

Koszt 4 dniowego szkolenia to 4 tys. brutto. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w wersji online na platformie Zoom.

Cena nie zawiera sali szkoleniowej oraz cateringu.

Jest możliwość skorzystania tylko z wybranego modułu.Przy wybraniu jednego modułu ceny kształtują się następująco:

Moduł 1 – dwa nie szkoleniowe 2000 brutto

Moduł 2 – dwa nie szkoleniowe 1000 brutto

Moduł 3 – dwa nie szkoleniowe 1000 brutto

W celu ustalania terminu/wybrania opcji modułowej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy